POLITIKA
V sekci Mapy je umístěna mapa všech politických uskupení v galaxii, které dosahují sektorové významnosti.
V této sekci jsou některá z těchto uskupení popsána podrobněji.


GALACTICKÁ FEDERACE
FORSEISKÁ ŘÍŠE

NEUTRÁLNÍ SEKTORY