MAPY
__Galaxie, v níž se tento příběh odehrává je "malé" kruhovité seskupení hvězd bez spirály, měřící o poloměru asi 380 000 světelných let. Pvní, kdo se poprvé dostal na cizí planetu pomocí hyperpohonu , byli Jaminci, kteří navázali kontakt s kulturou na planetě Nimedia

__Zde je mapa galaxie, se zobrzením sektorových systémů

__CENTRA GALAKTICKÉHO VÝZNAMU__VÝZNAMNÁ CENTRA POLITICKÝCH USKUPENÍ
__SPRÁVNÍ CENTRA FORSEISKÉ ŘÍŠE__SEKTOROVÁ CENTA__OSTATNÍ NESEKTOROVÁ CENTRA
CENTRUM SEKTORU GF
CENTRUM NEUTRÁLNÍHO SEKTORU
CENTRUM SEKTORU NEPŘÁTELSKÉHO VŮČI GF
__Galaxie je rozdělena na 88 sektorů, které mají určitou auronomii, či úplnou samostatnost ( Zeron, Anachronia) __Pod tímto textem je stručná mapa galaxie s názvy sektorů, ze začátku epizody I , nedivte se že není trojrozměrná, veškeré sektory mají svou hranici napříč svou částí galaxie přesně podle galaktické osy.Legenda: Ep. I
_ _Sektory GF
_ _Neutrální sektory
_ _Sektory nepřátelské vůči GF

__Galaxie se dělí na jednotlivé pásy, kterými jsou Hluboké Jádro , Vnější Jádro , Vnitřní okraj a Vnější okraj .

__Pod tímto textem je mapa těchto pásů, rozdělená barvami t výše uvedeného textu
__V této galaxii působí kromě Fderace a Říše i mnoho jiných politických uskupení.

__Pod tímto textem je mapa těchto uskupení a tabulka se jmény.
_____
Triáda GF
(Svobodná federace sektorů Jamin , Andarenis a Nimedia)
Forseiska říšeGF
Republika světů jádraGF
Ulinorská republikaGF
Ugmulianská obchodní dohodaGF
Dexesijské obchodní společenstvíGF
Elenexská konfederaceGF
Siturenská unieGF
Aranská federaceGF
Skynxnexijská dohodaGF
Ortexská republikaN
Xallanská federaceN
Frohijská obchodni unieN
Segselská republikaN
Olyxujské společenstvíN
Olixská unieN
Svobodná soustava ZeronN
Anachronijské ImperiumX
Říše planety Yanall a její kolonie In´diaX
Unusský paktX
M´xillijské společenstvíX


__V galaxii žij miliardy forem inteligentního života, jedna z nich však vyčnívá nad ostatní - jsou to lidé - lépe řečeno dvě rasy lidí :
__ Lidé a Forseané

__Pod tímto textem je mapa galaxie, rozdělená na sektory dle převažující rasy v populaci.
Legenda: Ep. I
_ _Lidé
_ _Forseané
_ _Ostatní druhy