HISTORIE


TIMELINE MODRÉ VÁLKY A OBDOBÍ EPIZOD I - V:
COMPETE TIMELINE :

r. - 1520___Objevení planety Andarenis Jaminskou expedicí
r. - 765Objevení planety Nimedia Andarensko Jaminskou civilizací
r. - 50Objevení "Tdiády" forseiskou říší
r._-0Založení Galaktické Republiky
r._-250 - 524Přistupování dalších sektorů do Republiky.
r._-368I. válka s Anachronijským Impériem
r._-459Forseiská říše získává kromě sektoru Forsea i nové dva sektory Elmex a Erus, začíná růst forseiské populace v galaxii.
r._-524Kvůli celogalaktickým korupčním aférám a kvůli několika místním vojenským střetům ve vnitřním jádře, začíná
"Třicetiletá Občanská Válka" Republikánů a Liberálů .
r._-554Občanská válka vrcholí, novým typem zbraně, plazmovým dělem, je vyhubena planeta Lareton.Zemře 6 miliard
Laretonců.Vláda Republiky a velitelé Liberálů vyhlašují már a o půl roku později je vyhlášena Galaktická federace.
Je zrušen galaktický parlament ,složený z feudálů Triády a Forsei. Zakládá se federační senát, složený ze zástupců
sektorových vlád, ktreří jsou voleni ve všeobecných volbách v celém sektoru. Dochází k demokratizaci galaxie.
r._-628II. válka s Anachronijským Impériem, Imperální armádě se podaří dobýt Jamin, je zničena původní vládní čtvrť,
zahyne přez 2 miliony Jaminců. Jsou založena Spojená vojska Galaktické Federace a spolu s Forseiskou flotilou vytlací
Anachroniany za hranice jejich sektoru.
r._-692Začíná se používat Internal, první společný jazyk v galaxii.Je sestrojen Interial, první společná Abeceda.Ihned se začíná
vyučovat na všech školách ve federaci. Na Andarenis, Nimedii, Jaminu a Uxanu plně nahrazují původní domorodé písmo a řeč.
r._-769 - 1690Galaktická federace díky své demokratizaci získává nové sektory. Konečný počet v roce 1690, kdy přistoupil sektor Nia,
je 56 sektorů
r._-829Federace uzavírá obchodní smlouvy s Olixskou Unií. Olix získává křeslo ve federačním senátu, přeztože není členem federace.
r._-968Olixská Unie se, i přez svůj pacifismus, snaží o vyloučení Forseiské říše, z důvodu její údajné nedemokratičnosti
a kvůli údajné snaze populačně a případně vojensky ovládnout Federaci. Olix je následně vyloučen ze senátu a na Olixskou
Unii je vrženo obchodní embargo.
r._-1000III. (jednodenní) válka s Anachronijským Impériem. Na všech federačních planetách probíhají 1.1.1000 bouřlivé
oslavy. Tohoto dne využije Anachronie a znovu započne útok na Světy Jádra. Ten je však ještě téhož dne odražen.
r._-1269Je ukončeno Embargo na Olixskou Unii, která se za 301 let své izolace dostala do hluboké ekonomické krize.
Unie sepisuje obchodní smlouvy s Olixujským , společenstvím a Frohijskou Obchodní Unií. Zhruba po pěti stech letech se stane
druhou nejsilnější obchodní velmocí (druhou po federaci).
r._-1355Forseiská tajná služba pod nátlakem odtajňuje po 1400 letech důkazy o vojenském záměru původní forseiské
expedice v roce 50 před zal. fed. Z tohoto důvodu se po galaxii rozbíhá vlna nenávisti vůči forseanům. Opět začíná zuřit
občanská válka.
r._-1370Po patnácti letech je Občanská válka ukončena omluvou forseiského Císaře a zmenšením forseiské flotily na 60 %.
Zbylých 40 % však není předáno Spojeným vojskům, jak Císař slíbil. Jsou skryty v systému Erus Laxem Nerte, za
účelem pozdějšího použití proti federaci. Když však v roce 2065 začíná Modrá Válka jsou zastaralé a nepoužitelné.
r._-1524Sektory Unuss, Yna, Zarax, Xullon, Barix, Terina a Kalinex zakládají "Unusský Pakt" a společně útočí na Federaci.
Dobíjí Uxan, Olox a další systémy ve vnitřním a vnějším jádře. Po osmi měsících války jsou poraženi a okolo sektorů
paktu jsou rozmístěny bezpečnostní lodě.
r._-1618Je postavena Oběžná stanice Efra 58 Major, nad stejnojmennou planetou. Je to největší trvale osidlovaný stroj v galaxii
(ubytování pro 150 miliard lidí).
r._-1758Yanallská říše vyhlašuje válku Olixské Unii. Spojená Vojska ,povolaná na požádání Olixské vlády, pomáhají porazit
Yanllskou Flotilu.
r._-1863Federační vědci vynalézají "Kontrolní senzor nad galaktickou hyperprostorovou dopravou".Díky němu je možné
sledovat lodě, letící hyperprostorem. Po celé galaxii jsou rozmisťovány miliony senzorových bójí. Toto rozmístění bylo
nejdražší zakázkou, jakou federace kdy zadala (158,6 triliardy fed. regatů).
r._-1937Olixskými vědci je vynalezeno "Elektrodigitálně ovládané silové pole". Nahrazuje nepraktická silová pole s
velkými uhlíkovými generátory
r._-2056 - 2059HORNÍ TIMELINE
r._-2059 - ???