POLITIKA
GALACTICKÁ FEDERACE
Počet sektorů 56
Hlavní centrum Jamin
Rok zalozění 0 od z.f.


OBCHOD
Galaktická Federace vždy byla největším politickým kým uskupením v galaxii.
Původně byla založena jako obchodní společenství s nepatrnými daňovými výhodami členských států, po čase se na "hranicích"
sektorů přestalo platit clo, byl otevřen volný obchod a umožněn volný pohyb osob až do roku 831 museli všichni lidé, cestující
přez hranice sektoru, vysílat do centrální letové kontroly údaje o nákladu, počtu pasažérů, a jejich ID údaje. Po vypracování
volného přechodu hranic stačí tyto údaje odeslat bez někdy až pětihodinového čekání na odpověď.


Galaktická federace také zavedla rovnou daň na mezisektorní obchod a vyšší
daňě se platí pouze za převoz do sektorů nepřátelských vůči federaci samé. Do neutrálních sektorů , s nimiž má federace smlouvy
( Olixská unie, Frohijská obch. unie, Olixuiské společensví , Segselská republika a Xallanská federace) platí převozní clo jako v
sektorech federace.


HISTORIE
Galakticka federace byla založena roku nula forseany, jaminci, nimedijci a andareňany, zpočátku jako Galacktická Republika.
Republiková demokracie která byla demokracií pouze pro několik jedinců, se po pěti stech letech ukázala nepřijatelnou a po
"Třicetileté" občanské válce byla vytvořena demokratičtější Galactická Federace s federačním senátem namísto
galaktického parlamentu.Federace měla stálé diplomatické problémy s Anachronijským Impériem, tyto problémy již vyústily
ve tři války z nichž ta druhá přinesla smrt 800 miliard obyvatel federace.Od roku 829 do roku 968 byla částečným členem
federace také Olixská Unie ale kvůli své snaze o vyloučení Forseiské Říše, byla samotná unie vyloučena a bylo na ni uvrženo
obchodní embargo.Kvůli vojenskému účelu forseiské výpravy (díky níž byla založena federace),začala v roce 1355 druhá,
"Patnáctiletá" občanská válka, ta stála 1,5 bilionu životů.V roce 1524 začíná Válka se systémy
Unusského paktu
.V roce 2056 začíná Modrá Válka mezi Galaktickou Federací a Forseiskou Říší, tuto válku
následuje "První" Válka a poté "Druhá" Válka tyto války byly nejkrvavějším konfliktem v dějinách galaxie
zemřelo při ní 9,3 bilionu obyvatel galaxie


SYSTÉM
Původní myšlenkou pro vznik nové Galaktické Federace, bylo rychle vytvořit jakousi utopicky
demokratickou společnost. Po čase se taková opravdu ukázala, ale jak politici často říkají
"Federace není neomezené dobro galaxie, jen funguje tak, že to všem vyhovuje".
MAPA

Před Modrou Válkou
______Sektory GF
______Sektory Forseiské Říše


Po Druhé Válce
______Sektory GF
______Sektory Nové Říše