POLITIKA
FORSEISKÁ ŘÍŠE
Počet sektorů 14
Hlavní centrum Forsea, Erus, Elmex
Rok zalozění 480 před z.f.
(První celoforseiská vláda - 4 planety)


OBCHOD
Forseiská říše postupně přijala všechna federační obchodní rozhodnutí, vždy sice s určitým zpožděním ale přijala je.
Jedinou výjimkou bylo clo do olixské unie po roce 1269, zatímco všechny sektory po ukončení embarga začaly s
Olixem rychle a ve velkém obchodovat, sektory Říše zavedly pro sektor Olix clo vyšší než do jakéhokoli nepřátelského
sektoru.


HISTORIE
Dějiny Forseiské Říše jsou, jako všechno, velmi podobné dějinám federace. Pouze v Patnáctileté občanské válce
stáli forsea a federacena opačných stanách, stejně jako ve válce Modré, První a Druhé.Forseiská říše vznikla z několika
nezávislých států na planetě Forsea, které cca 1000 let před z. f. osídlili ještě dalčí tři planety své soustavy, po pěti stech
letech se tyto státy spojily a vytvořili Forseiskou Říši. po dalších 450 letech vyslali expedici , která zapříčinila vznik
Galaktické Republiky.


SYSTÉM
Systém Vlády na forsei je poněkud divný, jde o absolutní vládu , někdy až diktaturu, demokraticky zvoleného panovníka,
jeho období je ,ve funkci voleného člověka, nejdelší v galaxii (25 let). A jeho vláda je absolutně neomezená, pouze
císař volí zástupce do federačního senátu, do vlády říše i do nejvyšší rady.


MAPA

______Forseiský Sektror (Pod přímou správou císaře)
______Elmexské místodržirelství (Pod správou Elmexského guvernátora)
______Erusské místodržitelství (Pod správou Erusského guvernátora)