ARMÁDA
ARMÁDA A FLOTILA FORSEISKÉ ŘÍŠE

FORSEISKÁ FLOTILA ( FF ) působila na Forsei ještě před založením federace. Při válce s Anachronií pomohla nově vznilkým Spojeným vojskům G. Federace a přibližně pět set let poté jí byl svěřen úkol ochrany nad třetinou galaxie, zbtek chránila Spojená vojska.
Před Modrou Válkou se FF početností téměř vyrovnala Spojeným vojskům, při sedmiměsíčních bojích ztratila méně lodí než federace, po vyloučení forsei byla nejsilnější armádou a po získání Ničitele Světů byla nejmocnější silou galaxie. Při bitvě o Jamin ale zrtatila třetinu svých lodí, polovinu stihaček a kvůli císaři Veudéovi téměř všechny vyšší důstojníky.Za vedení velkoadmirála Xanthéa získala FF největší létající vesmírnou loď všech dob, obrannou pevnost říše Forseanu, která však zmizela spolu se svým velitelem na Ortexu.


LODĚ
Zde jsou nejčastěji používané lodě forseiské flotily:

Elmexský křižníkVýroba: Elmexaem Primere Minor, oběžné loděnice.
Posádka: 150 lidí (pro vzlet 2, zbytek údržba).
Náklad, Cestující: 550 000 lidí + 260 000 tun nákladu.
Ozbrojené síly: Turbolasery, Iontová děla,Plazmová děla,
____________ 80 000 stihaček, 2 Laserové baterie
Prstencová loď Výroba: Elmexaem Primere Major, oběžné loděnice.
Posádka: 180 lidí (pro vzlet 3, zbytek údržba).
Náklad, Cestující: 500 000 lidí + 250 000 tun nákladu.
Ozbrojené síly: Turbolasery, Iontová děla,
____________ 60 000 stihaček, 1 Laserová baterie
Forseiská stihačkaVýroba: Většina loděnic v říši
Posádka: 1 člověk / Pilot.
Náklad, Cestující: případně 1 člověk 400 kg nákladu.
Ozbrojené síly: 2 Turbolasery, 2 Plazmová děla.


Další lodě:

Ničitel Světů------Výroba: Ortex 4, Státní loděnice Ortexské republiky
______________a Erusské říšské strojírny
Posádka: 200 lidí (pro vzlet 10, zbytek údržba).
Náklad, Cestující: 720 000 lidí + 520 000 tun nákladu.
Ozbrojené síly:Turbolasery,Iontová děla,Plazmová děla,
__________ 80 000 stihaček, 8 Laserových baterií
_____________SUPERLASER
ForseanaVýroba: Elmexum Central Major, oběžné loděnice
Posádka: 500 000 lidí (pro vzlet 25, zbytek údržba).
Náklad, Cestující: 1 250 000 lidí 750 000 tun nákladu.
Ozbrojené síly:Turbolasery,Iontová děla,Plazmová děla.
____________ 150 000 stihaček, 25 Laserových baterií